Jak co roku na stawie Kokotek w Rudzie Śląskiej Policja, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - wzięli udział w praktycznym szkoleniu z ratownictwa wodnego.

 

Ratowanie osób, pod którymi załamał się lód oraz udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy- to są główne cele takich ćwiczeń.

Możliwości ratowania ludzi spod załamanego lodu jest wiele. Można to zrobić za pomocą rzutki ratowniczej oraz sań lodowych. Jednak gdyby tego sprzętu nie było pod ręką, to można użyć przedmiotów dostępnych np. patyków i szalików. 


Ważne jest, aby dbać o własne bezpieczeństwo. Ratownicy też zadbali o swoje. Z uwagi na niską temperaturę uczestnicy ćwiczeń mogli się rozgrzać w rozłożonym nieopodal namiocie. 

KOMENTARZE