Dziedzictwo kulturowe i historyczne.

Trwają poszukiwania wolontariuszy do tegorocznej edycji projektu Szlachetna Paczka. Podobnie jak w poprzednich latach w Rudzie Śląskiej potencjalni wolontariusze mogą dołączyć do jednego z dwóch rejonów – Północnego lub Południowego.

W lutym na terenie Rudy Śląskiej zostały zamontowane czujniki do pomiaru jakości powietrza.

Pożary to największe zagrożenie w lasach w okresie letnim.

 O krok od tragedii.