Dzień kobiet można świętować na różne sposoby.

Budynek hufca ZHP w Rudzie Śląskiej powstał w 1933 roku. Miejscowi harcerze aktywnie działają na wielu płaszczyznach, jednak stan techniczny ich siedziby wyraźnie odbiega od oczekiwanych standardów. Dlatego też osoby związane z rudzkim hufcem zbierają pieniądze na remont i rozbudowę zabytkowego obiektu.


Potrzebne są nie tylko pieniądze, ale także materiały budowlane i osoby, które pomogą przy remoncie hufca. Stan obiektu sprawia, że harcerze nie mogą realizować wielu inicjatyw, m.in. organizacji półkolonii i zimowisk, czy też większych imprez z wykorzystaniem dużej sali i sceny.


Władze miasta objęły patronat nad specjalną zbiórką pieniędzy na cel rozbudowy hufca. Zastępca prezydenta Krzysztof Mejer zapowiada, że miasto przeznaczy środki na remont zabytkowej części obiektu.


Miasto nie może jednak zainwestować w nowy budynek, który powstanie w tylnej części hufca. Właśnie na realizację tego projektu potrzebne będą środki ze zbiórek. Możliwości, aby pomóc rudzkim harcerzom jest wiele.


W 1933 roku to właśnie hojność rudzian pomogła w zebraniu środków na budowę siedziby rudzkich harcerzy. Jeśli zbiróka zakończy się sukcesem, remont i rozbudowa hufca powinna zakończyć się w 2023 roku, czyli dokładnie na 90-lecie powstania budynku.

Podczas akcji Bezpieczne Skrzyżowanie na rudzkich ulicach policjanci wlepili w ostatnim czasie 27 mandatów. Aż 24 z nich dotyczyły przepisu związanego z nakazem zatrzymania się przed zieloną strzałką. Jak należy się zachować, gdy zbliżamy się do takiej sygnalizacji?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące określonych sytuacji drogowych prosimy o komentarz pod tym materiałem.


Jak co roku na stawie Kokotek w Rudzie Śląskiej Policja, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - wzięli udział w praktycznym szkoleniu z ratownictwa wodnego.

 

Składanie zeznania podatkowego osobiście w Urzędzie Skarbowym  odchodzi już w niepamięć.