Bezpieczna Rodzina - ta akcja, która skierowana była do wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej i okolic, niezależnie od płci, wieku czy kondycji fizycznej.

 

Ponad 100 wystawców i autorów, dyskusji i wymiany książek oraz spotkania literackie, to wszystko podczas Śląskich Targów Książki. Wydarzenie odbyło się w miniony weekend w Katowicach.

 

Centralny system Ewidencji Pojazdów i Kierowców miał zgromadzić i ułatwić dostęp do informacji o pojazdach oraz kierowcach w całej Polsce. Tymczasem jego sprawność pozostawia wiele do życzenia, na dodatek wprowadza sporo opóźnienia w obsłudze petentów Wydziałów Komunikacyjnych.

 

11 listopada przypomina nam, że zdobyta wolność i niepodległość jest czymś co trzeba pielęgnować. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Rudzie Śląskiej przygotowali akademię z okazji 99 rocznicy odzyskania Niepodległości.

 

Prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski, 13 listopada ogłosił swój start na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej na Górnym Śląsku. Prezydent będzie konkurował z obecnym szefem śląskiego PO marszałkiem województwa śląskiego - Wojciechem Saługą.