Teatr Poddańczy pokazał, że z prawdziwą sztuką i teatrem można dotrzeć do każdego odbiorcy- trzeba tylko chcieć.

Koniec wakacji nie będzie łatwy dla kierowców, podróżujących po północnych obrzeżach Rudy Śląskiej. 20 sierpnia w dzielnicy Ruda rozpocznie się przebudowa ulicy Piastowskiej. Jej znaczna część zostanie zamknięta dla ruchu.

Dziedzictwo kulturowe i historyczne.

Trwają poszukiwania wolontariuszy do tegorocznej edycji projektu Szlachetna Paczka. Podobnie jak w poprzednich latach w Rudzie Śląskiej potencjalni wolontariusze mogą dołączyć do jednego z dwóch rejonów – Północnego lub Południowego.

W lutym na terenie Rudy Śląskiej zostały zamontowane czujniki do pomiaru jakości powietrza.