Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace związane z rekultywacją blisko 30 ha w pobliżu rzeki Bytomki w Szombierkach i Łagiewnikach. Termin realizacji inwestycji stał pod znakiem zapytania, bowiem jeden z oferentów złożył odwołanie od wyników przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej.

8 sierpnia KIO oddaliła jego odwołanie, potwierdzając tym samym, że przeprowadzający przetarg – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu – podjął właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych działania i decyzje w przedmiotowej sprawie.

Ogromnie cieszę się z decyzji Krajowej Izby Odwoławczej. Teraz już bez przeszkód możemy podpisać umowę na realizację tego ważnego przedsięwzięcia ze zwycięzcą przetargu - Firmą AGC Bytom – mówi Robert Ky, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu. Obecnie trwają ustalenia z wykonawcą dotyczące między innymi zabezpieczenia należytego wykonania umowy i polisy ubezpieczeniowej. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu podpiszemy już umowę i rozpocznie się realizacja inwestycji – dodaje dyrektor OSiR-u.

Przypomnijmy, że na projekt „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki” miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 25,5 mln złotych. Projekt będzie polegać na przywróceniu stanu zbliżonego do naturalnego środowiska poprzez uporządkowanie istniejącej roślinności i nowe nasadzenia. Informacją, która z pewnością ucieszy amatorów wypoczynku pod gołym niebem, będzie fakt, że do końca 2019 roku na 30 ha w dolinie rzeki Bytomki powstaną obiekty sportowe, ścieżki rowerowe i piesze z małą architekturą. W zagospodarowanie tego terenu wpisywać się będą również oświetlone obiekty sportowe m.in.: ogólnodostępne boiska pokryte trawą, cztery pięciostanowiskowe siłownie plenerowe oraz sześciokilometrowa ścieżka rowerowa dla amatorów MTB (skrót od ang. mountain bike, czyli rower górski).

Rekultywacja tych terenów ma służyć wszystkim mieszkańcom Bytomia. Ma to być atrakcyjny teren, gdzie będą mogli skorzystać z bazy sportowej i ścieżek rowerowych. Inwestycja ta z pewnością też przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń w środowisku i wpłynie na poprawę atrakcyjności naszego miasta.

Źródło: UM w Bytomiu

KOMENTARZE