Wykonanie nowej nawierzchni, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz likwidacja nieczynnego przejścia podziemnego – tak będzie przebiegała przebudowa ul. Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej na odcinku od ul. Gwareckiej do ul. Pośpiecha. Na jedną z najważniejszych tegorocznych inwestycji drogowych miasto wyda ponad 7,5 mln zł. Umowa z wykonawcą została właśnie podpisana.

- Kierowcy, którzy korzystają z ulicy Górnośląskiej, najlepiej wiedzą, jak potrzebny jest remont tego odcinka – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. - Nawierzchnia jest w bardzo złym stanie, nie ograniczamy się jednak tylko do jej wymiany, tylko kompleksowo zmieniamy to miejsce – podkreśla.

Inwestycja obejmie odcinek o długości prawie 1,2 km. Występuje tam szereg uszkodzeń istniejącej nawierzchni – kolein, ubytków, pęknięć i sfalowań. – Podczas wymiany nawierzchni dla poprawy bezpieczeństwa na odcinku o długości 560 metrów - od ul. Gwareckiej do kościoła -  powstanie pas z kostki granitowej, rozgraniczający pasy ruchu – mówi Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów UM. Zlokalizowana w tej części ulicy zatoka przy przystanku autobusowym będzie miała po modernizacji 40 m długości i 3 m szerokości.

W dalszej części przebudowywanego odcinka ul. Górnośląskiej wydzielone zostaną dwie zatoki do parkowania równoległego – odpowiednio na 11 i 17 pojazdów – oraz zatoka przy przystanku w rejonie ul. Poloczka, gdzie obecnie autobusy zatrzymują się w miejscu wyznaczonym na jezdni, utrudniając ruch. – Na całym remontowanym odcinku przebudowane zostaną również istniejące skrzyżowania i zjazdy – zaznacza Jacek Otrębski.

Zmodernizowana zostanie również infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Obecnie po stronie północnej na całej długości tego odcinka ul. Górnośląskiej znajdują się chodniki i ścieżki rowerowe odseparowane od siebie oraz jezdni pasami zieleni i ten układ zostanie zachowany po przebudowie. Natomiast po stronie południowej podobne rozwiązanie zostanie zastosowane od ul. Gwareckiej do ul. Poloczka. Z istniejących przejść  dla pieszych zachowane zostaną wszystkie poza tym po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. ZMP i Grzegorzka. Nowe przejścia z azylami dla pieszych powstaną na wysokości kościoła, przy skrzyżowaniu z ul. Poloczka i za skrzyżowaniem z ul. Pośpiecha na wysokości supermarketu.

To jednak nie wszystkie prace w ramach tej inwestycji. – Istniejące oświetlenie zostanie zastąpione energooszczędnym typu LED – zapowiada Jacek Otrębski. – Zlikwidowane zostanie również nieczynne przejście podziemne przy kościele, które mieszkańcy wskazywali jako miejsce niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci. Do tego dochodzi przebudowa kanalizacji deszczowej oraz kolidującej z inwestycją sieci gazowej – dodaje.

Koszt inwestycji wyniesie 7,58 mln zł. Wykonawca na jej realizację ma 8 miesięcy. Przekazanie placu budowy planowane jest na przyszły tydzień. Całość robót zostanie podzielona na dwa etapy. Podczas pierwszego ruch pojazdów będzie odbywał się tym odcinkiem ulicy Górnośląskiej jednokierunkowo od ulicy Pośpiecha połową jezdni. Drugi kierunek od ulicy Katowickiej będzie poprowadzony objazdem przez ulicę Gwarecką, Korfantego i Pośpiecha. Podczas drugiego etapu ruch będzie odbywał się jednokierunkowo od wjazdu do Tesco połową jezdni. Drugi kierunek od ulicy Katowickiej będzie poprowadzony objazdem przez ulicę Gwarecką, Korfantego i Tunkla, zamknięty dla ruchu będzie wjazd i wyjazd z ul. Pośpiecha. Wyjątek będzie stanowić komunikacja zbiorowa.

Ulica Górnośląska w Rudzie Śląskiej ma długość ponad 2 km, łączy ul. Katowicką i ul. ks. Tunkla. Jej otoczenie stanowią osiedla mieszkaniowe, placówki oświatowe, budynki użyteczności publicznej. - Przebudowa tej ulicy to jedna z naszych najważniejszych inwestycji drogowych w tym roku – mówi wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Budowa i modernizacja dróg to jeden z naszych priorytetów, ogółem na te zadania w 2017 roku przeznaczymy aż 90 mln zł - podkreśla. Najważniejszym zadaniem jest kontynuacja budowy trasy N-S, która docelowo połączy autostradę A4 i Drogową Trasę Średnicową. Oprócz ul. Górnośląskiej przebudowana zostanie również inna ważna droga - ul. Piastowska.

 

Źródło: UM Ruda Śląska

KOMENTARZE