Co to je szlagfest wiedzieć bydům pewnie Ci starsi. Jednako i modzi powinni dować sie pozůr na udar. A trza ô tym pamiyntać, bo nojwożniyjszy przi tymu je czos a profilaktyka.

    Miarkuje sie, co wele 0,5 procynta populacje we welcie dostowo szlagfest můzgu. Praje połowa ze tego to ludzie, kerzi majům wiyncy jak 70 lot. Trza jednako pamiyntać, iże udar poradzi sie tyż dostać nawet wele 40. Pozůr trza sie dować tym barzi, iże we Polsce szlagfest poradzi dostać wele 70 tys. ludzi, ze czego kajś 30 tys. umiyro do miesiůnca.
    Czynniki podwyższůnego ryzyka to nojprzůdzi niýmoce take jak cukrzica a choroby wiyńcowe. Na to niý můmy za wiela wpływu. Mogymy jednako dbać ô noszo woga a kůndycjo ai ôgraniczać używki, choby dejmy na to cýgarety, abo kafyj.
    Wożny tyż je czos. Po udarze trza jak nojgibcij zareagować. Nale werci sie tyż spozorować, eli niý ma u nos pryndzy jakiś ôbjawůw. Toć im pryndzy bydymy dziołać, tym wiyncy můmy szans sie wylyczyć.

KOMENTARZE