Związek Górnośląski a Ruch Autonomii Śląska zno bezmaś kożdy. Teroski na scyna wylażům dwie nowe partie: Śląska Partia Regionalna i Ślonzoki Razem. Posuchejcie jako łůni majům idyjo.

    Związek Górnośląski a Ruch Autonomii Śląska uzdali, coby sbajslować nowo polityczno partio. Śląską Partię Regionalną bydům průmować a reskiyrować przede wszyskim Grzegorz Franki ai Henryk Mercik, kerzi sům juże znani wiynkszyj liczbie ludzi. Jak przedstowiajům Mercik – Wicymarszołek śląskigo wojywůdztwa, nowo partia mo przede wszyskim słůnczyć ludzi we walce ô regiůnalizm.
    Na podzim zaplanirowany je juże kůngres założycielski tyj partie. Wtedy tyż uostanie przedstowiůny fakticzny forplany Śląskiej Partii Regionalnej. Tyn mo przekůnać wszyskich ludzi ze śląskigo wojywůdztwa skiż tego, co bydzie ôdwoływoł sie do regiůnalizmu. Jako dodowajům jednako Mercik, godka ślůnsko bydzie wożnym půnktym we programie, jednako nojwożniyjsze bydzie, coby na ślůnsku żyło sie lepij, a coby ludzie bezto niý musieli stůnd uciekać.
    Przi tymu powstowo tyż inkszo ślůnsko partio. Ślonzoki Razym tak po prowdzie miała juże swůj debiut we welůngu, nale teroski majům nodziyjo, iże stanům sie partiům wszyskich Ślůnzokůw. Jako tublikujům Leon Swaczyna – bajslyrz tyj partie – bydzie łůna ôdwoływać sie przede wszyskim do cołkigo ślůnskigo landu. Przi tymu chcům we Polsce spůmnieć, ô Sztatucie Ôrganicznym, kery kejsik nadoł Wiyrchnimu Ślůnskowi autůnůmio.
    Na te polityczne ruchy interesant zaglůndajům tyż politologi. Dr Tomasz Słupik ze Ślůnskigo Uniwerziteta we Katowicach spůmino, iże za dużo partůw moge potajlować ludzi, a bezto żodno niý bydzie miała szans we welůngu. Niý wolno sie przepůmnieć, iże we Polsce je ôrdynacjo proporcjůnalno a průg do Syjma to aże 5%.
    Jednako co wszysko z tego wyńdzie, a wto jake bydzie mioł szanse, to tak na prowda dowiymy sie dziepiyro przi welůngu. Do tego czosu jednako nowe partie majům możebnoś, coby pokozać ludziům, co chcům zrobić, a po co sům.

KOMENTARZE