Najmłodsi zamieszkujący na obszarach na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska, dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, mogli się udać na wakacje do miejscowości czystej ekologicznie. O szczegółach w materiale.

Media

KOMENTARZE