4 września pod pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku w Wyrach odbyły się uroczystości upamiętniające 78. Rocznicę Wojny Obronnej.  W obchodach wzięły udział władze samorządowe, kombatanci oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Pod monumentem ks. Jan Podsiadło odprawił mszę św. podczas homilii ks. dziekan Rafał Październiok przypomniał słowa naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, który jako nauczyciel narodu polskiego często zwracał uwagę jak wielkim darem jest nasza historia.

Kombatanci oraz przedstawiciele wojska w swoich przemówieniach apelowali do Polskiej młodzieży aby pielęgnowali i dbali o naszą historię. W obchodach tłumny udział wzięli mieszkańcy Wyr oraz Gostyni, o oprawę artystyczną zadbał chór Zorza wspomagany przez chór Weteranów oraz Orkiestrę Wojskową z Bytomia. Wartę przy pomniku trzymała kompania honorowa 6. Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic.

Media

KOMENTARZE