W poniedziałek 18 września w Urzędzie Miejskim w Bytomiu odbyła się sesja Rady Miejskiej.

Emisję obligacji zaplanowano w uchwale budżetowej Bytomia na 2017 rok. Przeszkodą w obradach była nieobecność prezydenta miasta Damiana Bartyli. Zastąpiły go wiceprezydent miasta Bożena Miętus oraz skarbnik Ewa Tomczak.

Skład Izby Obrachunkowej w Katowicach wydał negatywną opinię o możliwości wykupu przez miasto obligacji komunalnych, ponadto zlecił przeanalizowanie potrzeb inwestycyjnych miasta i ograniczenie do niezbędnego minimum kwoty długu, stwierdzając ewentualną możliwość wyemitowania obligacji komunalnych.

Władze miasta zarzucały sprzeciwiającym się radnym, że blokują inwestycje i proces rozwoju Bytomia. Radni natomiast twierdzili, że miasta Bytom nie stać na zaciąganie kolejnych długów, twierdząc, że budżet miasta jest jak budżet domowy, jeśli nie ma funduszy nie realizuje się ich po raz kolejny zadłużając miasto. Radni zarzucali prezydentowi również złe zarządzanie miastem.

Projekt sprzedaży obligacji został przegłosowany, radni po raz kolejny dali szansę prezydentowi Bartyli na przedstawienie projektu finansowego na drugą połowę roku.

Media

KOMENTARZE