Osoby pozbawione wolności będą mogły pracować, taką umowę podpisał dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu, ppłk Artur Szumowski z Grzegorzem Baranowskim kierownikiem Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych.

 

Do głównych zadań osadzonych będą należały prace pomocnicze oraz porządkowe. Zatrudnienie osób pozbawionych wolności jest jednym z głównych zadań ustawowych jakie realizuje służba więzienna.

Więźniowie bardzo dobrze odnajdują się w tych działaniach, to nie pierwszy udział w takim projekcie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych. Podjęcie pracy przez osadzonych daje im dużo możliwości nie tylko finansowych.

Zatrudnienie osadzonych przynosi dobre efekty obu stronom oraz wpisuje się w założenie programu "Praca dla więźniów" realizowane przez Służby Więzienne od 2016 roku.

 

Media

KOMENTARZE