W czwartek w Rudzie Śląskiej odbyła się sesja absolutoryjna, nie brakowało utarczek a sala sesyjna momentami kipiała od emocji. Sporo rozmawiano o ubiegłorocznym budżecie oraz inwestycjach. Ostatecznie Rada Miasta nie udzieliła prezydent Grażynie Dziedzic absolutorium za wykonanie budżetu miasta za rok 2016, pomimo tego, że ten pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu. Radni po raz kolejny zdecydowali się podwyższyć kapitał zakładowy Parku Wodnego Aquadrom o kwotę 1 900 000 złotych. Środki zostaną przeznaczone na spłatę kredytu w III kwartale 2017 roku. Podczas sesji dyskutowano również o kondycji finansowej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej oraz planach jego rozwoju.

Całą sesję zobaczyć można na stronie: www.sferatv.pl/vod/polityka/sesja-rady-miasta-ruda-slaska

Media

KOMENTARZE