Światowa Organizacja Zdrowia określiła ją mianem epidemii XXI wieku. Przez lekarzy nazywana jest cichym zabójcom. Nic dziwnego albowiem z roku na rok zachorowalność na cukrzycę wzrasta, dlatego aby upowszechnić wiedzę na temat tej choroby w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej zorganizowano spotkanie mające na celu uświadomienie mieszkańcom Rudy Śląskiej jak zapobiegać cukrzycy.

 

Podczas wydarzenia można było wziąć udział w prelekcji na temat cukrzycy. Zebrani mogli dowiedzieć się w jaki sposób mogą zapobiegać chorobie oraz jakie objawy mogą świadczyć o jej rozwoju.

Współczesny tryb życia sprzyja rozwojowi choroby, istnieje jednak szereg innych czynników mogących przyczynić się do powstania cukrzycy. Dla tych, którzy znajdują się w grupie ryzyka organizatorzy wydarzenia przewidzieli możliwość bezpłatnych badań. Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogli również zyskać niezbędne informacje na temat leczenia cukrzycy od przedstawicieli firm farmaceutycznych. Jednym z impulsów do organizacji takich przedsięwzięć było ogłoszenie 14 listopada Światowym Dniem Cukrzycy.

Statystyki dotyczące mieszkańców naszego kraju są alarmujące, według danych Narodowego Funduszu Zdrowia obecnie w Polsce choruje na cukrzycę 3,5 mln osób. Jeśli tempo zachorowalności się utrzyma w 2020 roku liczba cukrzyków wzrośnie do 4 mln.

 

Media

KOMENTARZE