Wczorajsza sesja Rady Miasta Ruda Śląska zdominowana była uchwałami finansowymi i podatkowymi.

 

Od nowego roku o wskaźnik inflacji wzrośnie podatek od nieruchomości, o zwolnienie będą mogli się ubiegać właściciele kamienic objętych ochroną konserwatorską, którzy przeprowadzą remont w całej elewacji budynków w ciągu dwóch lat.

Więcej zapłacimy także podatku za posiadanie psa, opłata wzrosła od 60 do 66 zł. Nie zmienią się natomiast stawki podatku od środków transportowych i opłata targowa. Najwięcej kontrowersji wzbudziło podniesienie stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Stawka na odpady segregowane wzrośnie z 12 do 14,50 zł. Segregację deklarują niemal wszyscy rudzianie. Podwyżka spowodowana jest wysokimi kosztami gospodarowania odpadami, po podwyżce miasto przewiduje dopłaty do systemu gospodarowania na poziomie 3,5 mln zł rocznie. Aby system się bilansował opłata ta powinna wynosić ok. 17 zł.

Z roku na rok rosną także wymogi co do poziomu odpadów segregowanych w stosunku do odpadów zmieszanych. W przyszłym roku pułap wynosić będzie 30% to o 10% więcej niż w tym roku. Za niespełnienie wymogów segregacji miastu grożą kary, stąd w planach są dodatkowe wydatki na kontenery do segregacji czy kampania na rzecz świadomej i skutecznej segregacji odpadów.

 

Media

KOMENTARZE