Władysław Luciński rudzianin obok Nikofora jest jednym z czołowych polskich artystów sztuki naiwnej. To jego prace wytyczały szlaki artystów nieprofesjonalnych, skupionych wokół najstarszego w Polsce cyklicznego przeglądu plastyki nieprofesjonalnej Rudzka Jesień.

 

Jubileuszowy 50. przegląd i konkurs Rudzka Jesień zgromadził 90 twórców plastyki nieprofesjonalnej. Wielu wykształciło swój indywidualny kunszt obcując z obrazami budowanymi z ludzików Władysława Lucińskiego. Chodź nagrodzeni artyści także pamiętają odległe czasy i zapomniane już tradycje co ukazują często w swych pracach, jednak mają nadzieję, że ich spuścizna nie pozostanie bez wpływu na nowe pokolenia.

Wyróżniony za linoryt pt. Skarbek, jeden z 11 debiutantów Paweł Studnik odpowiada, że dawniej, to było dawniej. Jednak różnica w sposobie wyrażania to nie przeszkoda, ale impuls do rozwoju sztuki. Konkurs to nie starcie sił, ale wspólna arena, która łączy pokolenia, daje szansę na obcowanie ze sztuką innych i zaprezentowanie swojej własnej wizji świata.

 

Media

KOMENTARZE