Zgodnie z ustawą dekomunizacyjną ulica Wilhelma Szewczyka w Rudzie Śląskiej zmieniła nazwę na ulicę Jerzego Drażyka. 

Przez dwa lata włodarze miasta nie zmienili nazwy ulicy. Michał Pierończyk, zastępca prezydenta miasta, podkreśla jednak ustawa była realizowana przez miasto.

Pytanie zatem, co decyzja wojewody oznacza dla mieszkańców miasta. Czy wiąże się to z kosztami i koniecznością zmian w dokumentach?

Zgodnie z informacjami na stronie Urzędu Miasta mieszkańcy będą musieli udać się do Urzędu Skarbowego, ZUS-u i Sądu Rejonowego, aby zaktualizować informacje w księdze wieczystej. Wnioskodawca w tych przypadkach nie ponosi żadnych kosztów. Oficjalnie zmiana nazwy nastąpiła 14 marca.

Media

KOMENTARZE