Katowice mają swój Bieg Dzika, Ruda Śląska ma swój Bieg Wiewiórki. Pierwszy bieg kolejnej edycji za nami. A wymagał od uczestników nie tylko chęci biegania ale także wyjątkowej uwagi - warunki atmosferyczne były bowiem mało sprzyjające.

To była bardzo szybka, bardzo konkretna i niezwykle istotna Sesja. Radni mieli do przyjęcia przede wszystkim propozycję nowej siatki szkół, która zacznie obowiązywać w mieście Ruda Śląska od 1 września 2017 roku.

Jak pracować z uczniem, ktróry do naszego krajuprzyjeżdża lub wraca po latach emigracji? Jaki sposób na naukę języka polskiego będzie najlepszy? Odpowiedzi na takie pytania dają spotkania organizowane m in. przez Uniwersytet Śląski. Jedno z nich zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 4 w Rudzie Śląskiej - Czarnym Lesie.

29 ośmioletnich szkół podstawowych, , 4 licea ogólnokształcące, 6 techników oraz 7 szkół branżowych I stopnia ma zacząć funkcjonować od 1 września br. w Rudzie Śląskiej. Podczas Sesji Rady Miasta podjęto uchwałę w tej sprawie. Teraz projekt nowej sieci szkół musi zatwierdzić Kurator Oświaty.

W czasie Walentynek uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rudzie Śląskiej - Rudzie mocniej otwierają swoje serca na potrzeby czworonogów. W popularnym Mickiewiczu odbyła się akcja, której celem było wsparcie podopiecznych Schroniska dla Zwierząt Fauna.