25 września odbyła się sesja Rady Miejskiej w Bytomiu. Obrady rozpoczęły się o godzinie 10:00. Na obradach brakowało głosu prezydenta miasta. Prezydent wnioskował o przesunięcie obrad na środę, jednak sesja odbyła się zgodnie z planem.

Osoby pozbawione wolności będą mogły pracować, taką umowę podpisał dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu, ppłk Artur Szumowski z Grzegorzem Baranowskim kierownikiem Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych.

 

We wtorek odbyło się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Bytomiu. Najważniejszym punktem było podsumowanie ostatniego półrocza pod kontem realizacji budżetu.

W poniedziałek 18 września w Urzędzie Miejskim w Bytomiu odbyła się sesja Rady Miejskiej.

10 września na scenie Opery Śląskiej w Bytomiu odbył się Międzynarodowy spektakl "Młody Duch Tańca", w którym udział wzięli najlepsi uczniowie bytomskiej i łódzkiej szkoły baletowej. Nie zabrakło również gości z zagranicy.