Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne ostrzega bytomian przed złodziejami podszywającymi się pod pracowników wodociągów i zachęca pracowników o okazanie legitymacji służbowej. Wiarygodność potencjalnych pracowników BPK można też weryfikować w inny sposób. Jeśli mamy wątpliwości czy osoba ta jest pracownikiem spółki możemy to sprawdzić dzwoniąc pod numer telefonu 32 39 67 174 lub bezpłatny numer alarmowy 994. Pod wymienione numery należy zgłaszać wszelkie przypadki podszywania się pod pracowników wodociągów. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne przypomina także, że pracownicy spółki powinni posiadać pisemne upoważnienie do wejścia na teren nieruchomości. Obowiązują ich również stroje służbowe na których znajduje się logo spółki.

Kilkanaście godzin trwała sesja Rady Miejskiej w Bytomiu. Sesja ważna, bowiem jednym z punktów, który znalazł się w porządku obrad było udzielenie absolutorium prezydentowi Damianowi Bartyli. Już przed sesją było wiadomo, że o to może być ciężko. Negatywnie zaopiniowała sprawozdanie prezydenta Regionalna Izba Obrachunkowa, która wytykała nieprawidłowości w wieloletniej prognozie finansowej i zwracała uwagę na nie realistyczne poręczenia. Z tymi zarzutami RIO prezydent Bytomia się nie zgadzał.

Rozpoczęła się nowa akcja w ramach kampanii "Pucuj, Glancuj Bytom", która ma zachęcić mieszkańców do tego aby wzięli sprawy w swoje ręce, aby sami zainicjowali zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. O szczegółach w materiale.

Państwowe Szkoły Budownictwa Zespołu Szkół w Bytomiu otwarły nową ekopracownię. O szczegółach w materiale.

Koncerty, turnieje rycerskie, gry i zabawy czekały na uczestników Parkowej Nocy Świętojańskiej, która odbyła się w Parku Miejskim im. Franciszka Kachla w Bytomiu. Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu imprezę zorganizował już po raz trzeci.