Szkoła Podstawowo nr 20 na Kochlowicach we Rudzie Ślůnski je juże wysztramowano. Jednako roboty jeszcze trocha je, coby szkolorze můgli prziś nazod. Teroski uostali łůni przeniesiyni do inkszego zostympnikowego stawiynio.

 

 Bezmaś 6 mln zł trza bůło zabulić za kůmpleksowo termomodernizacjo stawiyniůw Sztad Lazarytu we Rudzie Ślůnski. Na ekstra prasowy kůnferyncyji podsumowany uostoł cołki projekt.

 

Katowice nojwiyncy kojarzům sie ze srogim sztadym, we kerym je siydziba ryskiyru rejyncji. Jednako Katowice chcům tyż być sztadym kultůry. A że poradzi, mogymy uoboczyć we grze ułůnaczunyj we społycznym projekcie #KultKato.

 

 19 marca we katolickim kościele spůminany je św. Jůzel. Beztuż we tyn dziyń rzymiyśniki majům swůj fajer. We Bytůniu bůł nawet ekstra fajer skiż tego.

 We reskiyrze Aquadromu zasik můmy pomiany. Jako podało Biuro Prasowe Sztad Urzynda Rudy Ślůnski, ludzie ze niýdownego reskiyru uostali uodwołani ze stanowiskůw.