Podczas Konferencji w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podsumowano jubileuszową, 10. edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Tegoroczna edycja pod względem liczb była rekordowa. W 150 sesjach tematycznych wzięło udział aż 900 prelegentów. Katowickie Międzynarodowe Centrum Kongresowe odwiedziło 11,5 tysiąca gości, z których aż 88% deklaruje swoją obecność w przyszłym roku. Europejski Kongres Gospodarczy od 10 lat jest stałym elementem w kalendarium wydarzeń w Katowicach.

Wśród tematów trzydniowego kongresu znalazły się między innymi zagadnienia dotyczące nowych technologii i rozwiązań w gospodarce, przyszłości tradycyjnych źródeł energii, wolnego rynku i handlu międzynarodowego oraz przyszłych kierunków rozwoju przemysłu. Nie zabrakło także debaty o przyszłości miast i metropolii w Europie, oczywiście w kontekście nowo powstałej Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej.

Po raz trzeci z rzędu podczas kongresu odbyły się również European Start-Up Days, w trakcie których dyskutowano na temat rozwoju start-upów, czyli małych przedsiębiorstw będących nowicjuszami na rynku, opartych o wykorzystywanie nowych technologii. Tego rodzaju firmy mają być kołem zamachowym polskiej gospodarki.

Choć kolejny kongres za rok organizatorzy już rozpoczęli przygotowania do tego wydarzenia. Celem kongresu jest nie tylko wymiana myśli i poglądów na temat przemysłu, gospodarki i innowacji, ale również szukanie współpracy pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami.

Jeszcze w tym roku w Katowicach odbędą się m.in. konferencja Nowy Przemysł Expo, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw czy Szczyt Klimatyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych.

KOMENTARZE