Liczba bezrobotnych w Rudzie Śląskiej wynosi 1631 osób, w tym nieco ponad 1000 to kobiety. Jest to dość niski stopień bezrobocia na tle województwa. Mimo tego może być jeszcze niższy. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej prowadzi projekt o nazwie „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (III)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Korzyści mogą być obopólne. Pracodawcy mogą skorzystać na uczestnictwie w programie 30+, zatrudniając pracownika i otrzymując fundusze na wyposażenie jego stanowiska pracy. Kwota refundacji może wynieść nawet 20 tys. zł.

Takie stanowisko pracy musi być utrzymane przez pracodawcę przez 25 miesięcy.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie oraz pracodawców zainteresowanych współpracą z Powiatowym Urzędem Pracy w Rudzie Śląskiej placówka zaprasza do kontaktu.

KOMENTARZE