Jutro o godzinie 13:00 rozpocznie się VI sesja Rady Miasta Ruda Śląska. Bezpośrednia transmisja z obrad tylko na antenie telewizji Sfera, oraz na naszej stronie internetowej www.sferatv.pl

W porządku obrad znalazły się uchwały budżetowe. Dzięki tym zmianom możliwa będzie m. in. termomodernizacja budynków szkół.

Radni podejmować będą również uchwały dotyczące przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta. Jeśli uchwała zostanie zatwierdzona ceny wody i odprowadzania ścieków nie zmienią się do końca tego roku.

W porządku obrad znalazły się również uchwały dot. m.in. zbycia na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudzie Śląskiej Chebziu niezabudowanych nieruchomości gruntowych. Na tym terenie proboszcz miejscowej parafii chce wybudować kościół.

Ponadto Rada Miasta ma wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej Bykownie przy ul. Pordzika oraz Potyki, a także w Rudzie Śląskiej Orzegowie przy ul. Ziętka.

Podczas sesji radni mają również podjąć uchwałę mówiącą o likwidacji MOPiIS-u i utworzeniu Izby Wytrzeźwień – jako samodzielnej jednostki budżetowej.

KOMENTARZE