W ostatnich miesiącach do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów wpłynęły już trzy wnioski podpisane przez bytomian w sprawie poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania w Śródmieściu. W dniach 6 i 7 października pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów przeprowadzą badanie ankietowe wśród kierowców, mieszkańców i użytkowników kilku dróg - ul. Rostka, Kasperka, placu Rodła.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy złożyli wnioski z podpisami kilkudziesięciu osób o poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania w trzech obszarach Śródmieścia, poprosimy mieszkańców i użytkowników drogi o opinię. Dzięki temu pozyskamy pełniejszą wiedzę dotyczącą parkowania w tych rejonach - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda.

Pracownicy MZDiM będą pytać m.in. sposób poruszania się po Śródmieściu, o częstotliwość parkowania, dostępność miejsc postojowych, ilość czasu potrzebną do znalezienia miejsca postojowego oraz opinię o rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania.

Wyniki ankiety zostaną opublikowane na stronie internetowej miasta: www.bytom.pl

KOMENTARZE