O górnictwie i węglu słyszymy ostatnio wiele w samych liczbach, zwłaszcza w mediach ogólnopolskich. Tymczasem górnictwo to przecież ludzie, tradycje, codzienny trud, emocje związane z ryzykiem pracy pod ziemią.

W Rudzie Śląskiej działa w ramach Polskiej Grupy Górniczej od 2016 roku Kopalnia Węgla Kamiennego „Ruda”, powstała z połączenia trzech zakładów: „Bielszowic”, „Halemby” i „Pokoju”. Barbórka to wyjątkowy dla górników dzień, w którym świętują zarówno zatrudnieni w kopalniach pracownicy jak i ich całe rodziny, dziękując swojej patronce, św. Barbarze za opiekę. W tym roku tradycyjnie górnicy, podobnie jak tu w Halembie, spotkali się najpierw w cechowni przed figurą swojej patronki. Górnicy usłyszeli pokrzepiające zdania oraz słowa wdzięczności za swoją pracę i oddanie. Szczęść Boże wszystkim górnikom!

KOMENTARZE