Ostatnia, V Sesja Rady Miasta Ruda Śląska w tym roku kalendarzowym zakończyła się przyjęciem przez radę budżetu na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta.

Sesja zapowiadała się burzliwie, co było konsekwencją nieprzyjęcia przez radę podwyżek cen za gospodarowanie odpadami. Brakujące na utrzymanie systemu gospodarki komunalnej pieniądze trzeba było przesunąć z innych działań fakultatywnych. Władze miasta zaproponowały przesunięcia kosztem rudzkich klubów sportowych, na co radni zdecydowanie nie wyrazili zgody.

Po przerwie, podczas której trwały negocjacje, udało się na szczęście dojść do porozumienia.

Kompromis udało się osiągnąć, dzięki czemu wilk jest syty, a owca cała. Choć ostatecznie ściągnięcie środków nastąpiło nie z zadań fakultatywnych, a administracyjnych realizowanych przez Urząd Miasta i MOPS, a także z budżetu na promocję miasta.

Przyjęty budżet zakłada inwestycje na poziomie ponad 124 milionów złotych, z czego 50mln pochłoną drogi, w tym ostatni odcinek N-Ski czy rozbudowa ul. Halembskiej i Nowy Świat, a 32 miliony kosztować nas będzie rewitalizacja, między innymi podwórek czy dalsza budowa Traktu Rudzkiego. Oprócz tego nastąpi w przyszłym roku długo oczekiwana modernizacja hali MOSIR w Halembie, rozbudowa basenu letniego w Nowym Bytomiu czy budowa tężni solankowej w Bykowinie z budżetu obywatelskiego. Więcej na temat przyszłorocznego budżetu można przeczytać na stronie internetowej miasta, a całość sesji zobaczyć na stronie internetowej www.sferatv.pl

KOMENTARZE