Rudzka policja przeprowadziła w środę w całym mieście akcję "Bezpieczne przejścia", która miała na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczenie liczy wypadków z udziałem pieszych. Funkcjonariusze baczną uwagę zwracali na to, czy kierowcy stosują się do przepisów w rejonie przejść dla pieszych.

W środę policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej przeprowadzili działania pod kryptonimem "Bezpieczne przejścia". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na kierujących pojazdami, którzy swoim niewłaściwym zachowaniem powodują zagrożenie dla pieszych. Działania prowadzone były w rejonie newralgicznych skrzyżowań i przejść na terenie miasta. Mundurowi sprawdzali także czy piesi korzystają z wyznaczonych przejść oraz czy stosują się do sygnalizacji świetlnej.

Podczas działań rudzcy policjanci ujawnili łącznie ponad 70 wykroczeń, a 7 z nich zostało zakwalifikowanych jako zagrażające bezpieczeństwu pieszego. Najczęstszym przewinieniem pieszych było przechodzenie w miejscach niedozwolonych, natomiast kierujący najczęściej dopuszczali się przekraczania dopuszczalnej prędkości.

KOMENTARZE