Hufiec Ruda Śląska świętuje 100-lecie harcerstwa na terenach miasta. Z tej okazji w czwartek odbyła się uroczysta gala w Domu Kultury w Bielszowicach.

- Jubileusz 100-lecia rudzkiego harcerstwa przypadał w zasadzie na ubiegły rok, bowiem  o początkach harcerstwa na terenach dzisiejszej Rudy Śląskiej można mówić od 1920 roku, kiedy powstały pierwsze drużyny – wyjaśnia hm. Marcin Różycki. – Jednak ze względu na pandemię musieliśmy przesunąć uroczyste obchody – dodaje.

Do najstarszych drużyn można zaliczyć drużyny męskie w Kochłowicach, Bielszowicach i Orzegowie oraz żeńskie w dwóch ostatnich wymienionych dzielnicach. Wszystkie podlegały Inspektoratowi Harcerskiemu przy Polskim Komisariacie Plebiscytowym w Bytomiu. – Niestety, nie jesteśmy w stanie ustalić dokładnych dat ich powstania czy liczebności – zaznacza Marcin Różycki. Wiadomo, że od 1924 roku działał Hufiec Nowa Wieś, do którego należały drużyny żeńskie z Nowej Wsi, Bykowiny, Kochłowic, Bielszowic, Kłodnicy, Halemby, Pawłowa, Makoszów i Starej Kuźnicy, Hufiec Ruda z drużynami z Rudy, Orzegowa i Goduli oraz Hufiec Nowy Bytom, do którego należały drużyny z Nowego Bytomia, Chebzia i Czarnego Lasu.

W okresie Plebiscytu wszystkie drużyny działały na rzecz Polski, prowadziły akcję propagandową, pełniły dyżury, zabezpieczały lokale wyborcze, śledziły ruchy bojówkarzy niemieckich i pomagały w pracach administracyjnych. Należy podkreślić, że w walkach podczas III Powstania Śląskiego wzięło udział 110 rudzkich harcerzy.

O popularności harcerstwa w okresie międzywojennym świadczy fakt, że w 1938 roku w obu męskich hufcach, tj. w Nowym Bytomiu i Nowej Wsi, było 1219 członków w 25 drużynach harcerskich oraz 291 zuchów w 13 drużynach zuchowych. Z kolei w dokumentacji Hufca w Rudzie jest informacja o istnieniu w tym czasie 12 drużyn z 423 harcerkami. Wynika z tego, że łącznie działało niemal 2 tys. harcerzy, harcerek, zuchów i instruktorów.

Różnie potoczyły się losy harcerek i harcerzy po wrześniu 1939 roku. Starsi walczyli w wojsku polskim, nielicznym udało się przedostać po upadku Polski na Zachód, gdzie walczyli w szeregach Polskich Sił Zbrojnych. Wszyscy harcerze podejmowali szeroką działalność patriotyczną, za co 54 harcerzy i 5 harcerek zapłaciło najwyższą cenę.

Zgodnie ze spisami od 1945 roku do końca 2020 roku w rudzkim Hufcu działało ponad 400 tys. zuchów, harcerzy oraz instruktorów.

- W ostatnich latach mamy coraz więcej członków. Tylko w ubiegłym roku powstały dwie nowe gromady. Obecnie Hufiec ZHP Ruda Śląska liczy 708 osób - podaje komendant Różycki. Kadra składa się z 79 instruktorów: drużynowych, przybocznych oraz członków Komendy Hufca. Kadrę instruktorską wspiera również kadra młodzieżowa, która wyróżnia się na tle swoich rówieśników świadomością odpowiedzialności za właściwe wychowanie młodego człowieka.

Członkowie zrzeszeni są w ośmiu gromadach zuchowych /6-9 lat/, siedemnastu drużynach harcerskich i starszoharcerskich /10-12 lat/, dwóch drużynach Starszoharcerskich /13-16 lat/, trzech wędrowniczych /od 16. roku życia/ oraz w czterech kręgach instruktorskich /m.in. Krąg Seniora, w którym działają najstarsi członkowie organizacji/.

Warto zaznaczyć, że rudzki hufiec zbudował mocną drużynę reprezentacyjną. To 44 harcerzy wyszkolonych z musztry. Drużyna ta jest wzywana do reprezentowania harcerzy województwa podczas uroczystości państwowych i rocznicowych. Niejednokrotnie reprezentowali również cały Związek Harcerstwa Polskiego występując na uroczystościach centralnych z udziałem najwyższych władz państwowych. Jest doskonale przygotowana, a jej harcerze zawsze podkreślają, że pochodzą z Rudy Śląskiej.

KOMENTARZE