Sesja pod znakiem oświaty Radni obradowali nad przyszłością szkół XXIII Sesja Rady Miasta Ruda Śląska to przede wszystkim oświata. Sesja to tylko i wyłącznie wątek łączenia, likwidacji i rozwiązania części rudzkich szkół ponadgimnazjalnych.

139 583 mieszkańców, w tym ponad 16 tys. uczniów, uczęszczających do 79 placówek – takimi danymi rozpoczęły się obrady XXIII Sesji Rady Miasta Ruda Śląska. Sesja bowiem w całości poświęcona była rudzkiej oświacie, a prócz radnych i naczelników wydziałów rudzkiego urzędu miasta, wśród słuchaczy znaleźli się Ci najbardziej zainteresowani – dyrektorzy placówek, które zgodnie z projektami uchwał podlegały czy to likwidacji czy też rozwiązaniu lub łączeniu.

Część szkół, w stosunku co do których planowana była likwidacja, to wynik zmieniającej się ustawy. W ten sposób zlikwidowane zostały Licea Profilowane. Zlikwidowano także część szkół policealnych. Szkoła Policealna nr 3, nr 5 oraz nr 6 uległy likwidacji z powodu braku naboru od kilku lat.

Najwięcej emocji budzi fakt zlikwidowania dwóch szkół ponadgimnazjalnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. W uzasadnieniach likwidacji obu zespołów najczęściej padały hasła, dotyczące spadającej liczby uczniów oraz ilości prowadzonych kierunków. Szkoły całkowitej likwidacji jednak nie ulegną. A nauczyciele i uczniowie zgodnie z zapewnieniami liczyć mogą zarówno na miejsce w ławce jak i prace.

Informowaliśmy już o planach dotyczących dwóch rudzkich szkół. Przypominamy jednak. Zlikwidowany został Zespół Szkół nr 3 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej Halembie. Działająca w zespole Szkoła Policealna nr 3 należała do tzw. szkół martwych. Druga szkoła - Technikum nr 3 zostało przeniesione do nowopowstałej jednostki Zespołu Szkół nr 5.

Zespół Szkół nr 5 tworzą trzy placówki. Wspomniane już Technikum nr 3, Gimnazjum nr 13 oraz powołana Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4. Siedzibę szkoła będzie miała w wireckim gimnazjum. Powołanie nowej szkoły wywołało dyskusje, jednak radni decyzje o utworzeniu nowej jednostki podjęli.

Rozwiązany został także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. I tu radni rozpoczęli dyskusję. Mówiono o znaczeniu szkoły w życiu dzielnicy, kierunkach kształcenia. Radni jednak uchwałę podjęli stosunkiem głosów za 12, przeciw 9, jeden głos wstrzymujący.

Ostatecznie. Technikum działające w Czarnym Lesie przeniesione zostało do Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych nr 6. Zlikwidowana została Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4.

Zlikwidowanie dwóch szkół – to dwa nowe budynki. Zgodnie z planami w Czarnym Lesie powstać mają mieszkania komunalne. Pytania jednak rodzi przyszłość budynku na Halembie. Od dawna bowiem nieoficjalnie mówi się o przekazaniu gruntów, a co za tym idzie budynku w ręce powstającego parku wodnego. Na sesji kilkakrotnie powiedziano, że w miejscu szkoły powstanie Oświatowe Centrum Hotelarsko – Gastronomiczne, które trafi w ręce Centrum Kształcenia Praktycznego.

Tradycyjnie, komentarze w Sferze Polityki, w piątek o godzinie 18.20. Powtórka sesji o godzinie 11.30 w sobotę 11 lutego.

KOMENTARZE