Michał Rogowski otrzymał nagrodę Fundacji dla Polski za projekt rewitalizacji ul. Dąbrowskiego w Rudzie Śląskiej. Projekt „RE_kreacja ulicy. Odnowa środowiska zbudowanego ulicy Dąbrowskiego w Rudzie Śląskiej – Wirek” jest pracą dyplomową Michała Rogowskiego, która powstała na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej pod kierunkiem dra inż. arch. Tomasza Wagnera.

KOMENTARZE