Zastępca Prezydenta Miasta Michał Pierończyk działający z upoważnienia Prezydenta Miasta złożył wniosek o zwołanie w przyszłym tygodniu sesji nadzwyczajnej.

Tematem sesji ma być powołanie Skarbnika Miasta. Kandydatem na to stanowisko jest naczelnik Wydziału Budżetu Miasta - Ewa Guziel. Sesja nadzwyczajna odbędzie się 28 lutego o godzinie 17:00.

KOMENTARZE