Sprawdzaliśmy jak wygląda bezrobocie w Rudzie Śląskiej. Podsumowujemy pierwszy miesiąc roku.

Porównując styczeń 2012 roku do grudnia ubiegłego roku widzimy, że liczba bezrobotnych wzrosła o około 300 osób, porównując zaś do stycznia 2011 roku widzimy, że liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej zmalała o około 50. - Styczeń jest miesiącem dość charakterystycznym w skali roku tzn. tutaj bezrobocie zawsze wzrasta w związku z kilkoma faktami. Po pierwsze jest koniec prac na czas tzw. określony, pracodawcy zawierają umowy do końca roku – tłumaczy Justyna Zoworka, kierownik działu pośrednictwa pracy PUP w Rudzie Śląskiej.

Po drugie, pod koniec roku kończą się prace sezonowe i staże, po których część stażystów nie otrzymuje zatrudnienia i ponownie staje się bezrobotnymi. Jednak jak mówi Justyna Zoworka, zatrudnienie cały czas jest. W grudniu ofert pracy było około 60 w styczniu około 120. Największą grupę bezrobotnych stanowią osoby w wieku od 25 do 35 lat. - To nie są osoby, które mają najwyższe kwalifikacje, ponieważ wśród tych osób jest wiele takich, które mają kwalifikacje zakończone szkołą gimnazjalna lub zawodową – tłumaczy Justyna Zoworka.

Wykształcenie to nie wszystko. Pracodawcy oczekują dodatkowych uprawnień potwierdzonych certyfikatem. A te nie zawsze są.

KOMENTARZE