Teroźny Sztad Prezydynt Bytůnio Damian Bartyla uostowajům na stanowisku, bo chocioż na poczůntku decymbro mielimy skiż tego referyndům, to bůła za nisko frekwyncjo, coby bůło łůne wożne.

 

    We piyrszo niýdziela grudnio sbajslowane ustało referyndům, coby zawelować za tym, eli ôdwołać teroźnego Sztad Prezydynta Bytůnio Damiana Bartyle. Po cołkim podrachowaniu, ôkozało sie, co cołke welowaniý je niýwożne, bo bůła za nisko frekwyncjo.
    Coby wszysko bůło akuratne, to zawelować miało minimalnie 26 177 ludzi. Do urnůw prziszło ýno 19 826 miynszkańcůw Bytůnio. Nojwiyncyj s nich, bo aże 17 300 bůło za ôdwołaniym Sztad Prezydynta. Ýno 1 087 chciało, coby Damian Bartyla uostali dalij na stanowisku. Kejby zaś wejrzeć na landkarta Bytůnio, to nojwiyncyj ludzi poszło welować we Szůmbiyrkach a Miychowicach. Nojmynij zaś we Stolarzowicach, Bobrku a Górnikach.
    Spytalimy jednako ludzi, eli prziszli na referyndům abo czymu niý. Ci kerzi byli welować, godali, co trza pomiynić władza, coby poprawić sytuacjo sztada. Jednako bůło tyż mocka takich co padali, iże to blank niý mo synsu. Nojczynścij tublikowali, co ganc egal, wto tam siedzi, bo i tak kożdy je taki sům a i tak nic niý pomiyni. Prowda jednako je tako, iże na takim miarkowaniu przi tyj cołkij sytuacji, nojwiyncyj traci sům Bytůń a jego miynszkańce.

 

KOMENTARZE