5 decymbro fajrowany je Miyndzynacjůnalny Dziyń Wolůntariatu. Skiż tego we roztolicznych sztadach bajslowane sům roztomajte Gale a Fajery, we kerych docynio sie cołko robota tych, kerzi swůj czas poświyncajům inkszym.

 

    Jak i we inkszych sztadach, tak i we Bytůniu 5 grudnio sbajslowano uostała Gala skiż Dnio Wolůntariatu. Juże dwanosty roz uostała łůna sbajslowano, coby uozdać sztatuetki Angelusy Wolůntariatu we bytůńskim Tyjatrze Rozbark.
    Latosi taki prajs dostali Pryzes Ferajny Ligi Kobiet Nieobojętnych Anna Kowolik za cołko swoja społyczno robota. Piyrszy roz tyż prziznany uostoł prajs Miyndzynacjůnalnego Angelusa Wolůntariatu, kero wrynczůny uostoł OSP ze słowyńskigo Ormozu.
    Cołki fajer a jego cwek by niý bůł jednako we wercie, keby niý ci wszyscy, kerzi cosik robiům do inkszych. Niý robiům łůni tego do piniyndzy, ýno gynau skiż tego, co chcům pomogać, a dzielić sie swojim czosym, drukym a uśmiychym ze inkszymi.
    We Bytůnio tak jak i we inkszych sztadach je na prowda hołda ludzi, kerzi angażirujům sie we wolůntariat, a bezto robiům tyn świot lepszy. Co raduje, mocka ze wolůntariuszy, to modzi ludzie, kerzi majům jeszcze kupa czosu a możliwości na pomoganiý. Ale trza pamiyntać, że werci sie im tyż za to podziynkować. Choby roz za rok, 5 decymbro we Dziyń Wolůntariusza.

 

KOMENTARZE