Rechtory mieli niýdowno sposobnoś trefić a pouosprowiać ô tym, jako zachyncić szkolorzy do uczynio sie, a jako im ta wiedza przekozywać. Dziynka sbajslowanyj kůnferyncji we Sztad Urzyndzie Rudy Ślůnski, mieli ôkazjo snolyź dydaktyczne inszpiracje.

We szport hali Sztad Ôstrzodka Szportu a Rekreacje na Halymbie we Rudzie Ślůnskij juże nostympny roz sbajslowano uostała Giełda Szulůw Ponadgýmnazyjalnych.

Na placu po downyj Szkole Ponadgimnazjalnyj nr 3 we Rudzie Ślůnskij ruszůła robota. Jednako eli przi ceście Kłůdnickij bydymy mieli nostympny market, hotel abo restaurana?

Na placu po downyj Elektrowni Halymba we Rudzie Ślůnskij mo być postawiůny zakład przetworzanio niýzichernych harmozi. Miynszkańce juże zaprotestowali. Juże abo dopiyro, bo cołko sprowa, co tera wylazła na wiyrch, ciůngnie sie juże ôd poru miesiyncy.

Jak każdego roka szkolorze ze SP nr 20 na Kochlowicach we Rudzie Ślůnski piyrszy dziyń wiosny spyndzili na prowda kreatywnie. Latosi hasłym na Dziyń Talyntůw bůła kultůra inkszych landów.