Podle nowych informacyj, juże niýdugo na placu po downyj KWK Powstańców Śląskich we Bytůniu, majům ruszyć piyrsze inwestycje. Jako to bydzie wyglůndać?

We Bytůniu ruszo rewitalizajo poindustryjnych placůw wele ôbszarůw przirodniczo cynnych.

Mało wto niý słyszoł uostatnio ô Szpecjalistycznyj Przichodni przi ceście Niedurnego na Frynie we Rudzie Ślůnskij. Styknie spůmnieć, iże wpadli tam na idyjo, coby zakozać godanio do pacjyntůw.

Ô smogu co chwila sie ôstatnio godało. Cuż sie dziwować, kej na placu luft poradziůło sie praje że chycić do rynki momyntami. Jednako jako to je ze tymi maskami a tym smogym? Posuchejcie sami.

Zimowe feryje mogům być na prowda interesant. Wszysko zoleży ôd tego, wto a co zaôferuje bajtlům. Na prowda fajno inicjatywa przirychtowało Muzeum Górnośląskie we Bytůniu, kaj szło poznać moda na Wiyrchnim Ślůnsku ze czasůw noszych ŏmůw a prastarek.