W Kuźni Nieborowskiej w gminie Pilchowice oddano do użytku chodnik wraz z przebudowaną jezdnią w ciągu drogi wojewódzkiej 921. Inwestycja w całości została sfinansowana z budżetu Województwa Śląskiego.

- Modernizacja tego odcinka ma ogromne znaczenie przede wszystkim dla lokalnej społeczności. W znaczący sposób poprawi to komfort jazdy kierowców i bezpieczeństwo pieszych. Kolejnym etapem prac ma być przedłużenie tej drogi – zapowiada prof. Marek Gzik, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, który brał udział w przekazaniu drogi do użytku.

- Realizacja inwestycji kosztowała 9,5 mln zł. Dla porównania, budżet naszej gminy to raptem 80-90 mln zł. Łatwo więc zobrazować, jak dużym wydatkiem byłoby dla nas to zadanie, gdybyśmy mieli je wykonać z gminnych pieniędzy. Nie bylibyśmy w stanie ponieść tak wielkich kosztów – akcentuje wójt Pilchowic, Maciej Gogulla.

Stan techniczny drogi był fatalny, brakowało chodników, co stwarzało duże niebezpieczeństwo dla pieszych. Pierwszy odcinek drogi o długości 400 metrów znajduje się poza terenami zabudowanymi. Dalszy jej odcinek przebiega już w terenie zabudowanym. Zakres prac obejmował przebudowę jednokilometrowego odcinka DW 921. Wykonano w całości nową konstrukcję drogi, stosując elementy bezpieczeństwa ruchu, budowę chodników i zatok autobusowych. Wykonano także odwodnienia i przebudowano zjazdy.

- Ta droga, podobnie jak wszystkie modernizowane w regionie trasy są dostosowane do maksymalnego nacisku osi 11,5 tony. Konstrukcja drogi została wykonana z wykorzystaniem najnowszych dostępnych na świecie technologii. Wszystkie warstwy bitumiczne zostały wykonane z asfaltów wysokomodyfikowanych. Przewidywana trwałość dróg powstałych w oparciu o wspomniane technologie wynosi 50 lat – podsumowuje Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

KOMENTARZE