Jako jedna z pierwszych kobiet prowadziła duży ciężarowy samochód, wybuchowa, matka, żona i …. kochanka. Marię Skłodowską – Curie z rożnych, nie tylko naukowych stron poznawali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr2 w Rudzie Śląskiej Wirku.

Maria Skłodowska – Curie – polska noblistka, ambasador polskiej nauki na świecie, prekursorka w dziedzinie radioterapii. Takie informacje na jej temat znajdziemy w encyklopediach, takie informacje znamy praktycznie wszyscy. Nie każdy z nas jednak wie, ze Skłodowska to mówiąc kolokwialnie – kobieta „z krwi i kości” - wybuchowa, konsekwentna, trochę przekorna, matka, żona i kochanka. Marię Skłodowską Curie z tej znanej i nieznanej strony poznawać mogli uczniowie wireckiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr2 podczas kolejnej już edycji Festiwalu Nauki. Sam festiwal przybliża te dziedziny nauki, które w znacznej części uczniów wywołują przysłowiowe ciarki na plecach. A jego realizacja to kolejny efekt współpracy unii europejskiej z rudzką szkołą.

Festiwal nauki miłośnicy fizyki i chemii mają za sobą. W przyszłym tygodniu świętować będą humaniści.

KOMENTARZE