Dziś 24.11 o godzinie 12 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miasta Ruda Śląska. Nadanie arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Ruda Śląska to jeden z pierwszych punktów porządku obrad sesji Rady Miasta. Radni zajmą się również ustaleniem stawek wysokości podatków od nieruchomości, oraz od środków transportowych. Jak zawsze zaplanowano też dokonanie przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2011 rok.

Radni zajmą się także wyrażeniem zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Chebziu przy ul. Szyb Barbary.

KOMENTARZE