Ponad rok minął od pożaru, który wybuchł w bytomskim kinie Gloria. Straty oszacowano na 3 miliony złotych. Jaki będzie dalszy los budynku? Nad takim problemem debatowano w Bytomiu.

Dymy po pożarze dawno zostały rozwiane, niemniej przyszłość kina Gloria wciąż dla wielu pozostaje mglista. Kwestię przyszłych losów kulturalnej placówki postanowiono wyjaśnić na konferencji w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.

Na dzień dzisiejszy możemy być pewni co do tego, że w miejscu zrujnowanego kina powstanie nowy gmach. Co do jego późniejszego wykorzystania, planów jest kilka, a ich powodzenie zależy od dobrej woli zaangażowanych w jego rewitalizację organów. Póki co, władzom zależy na tym, żeby miejsce po kinie nie zostało puste.

Kolejnym ważnym etapem jest zaniechanie starań o wpisanie go w rejestr zabytków, gdyż uniemożliwiłoby to przebudowę i rewitalizację terenu po Glorii.

Większość jest zgodna co do tego, że przerwana przez pożar rewitalizacja powinna być kontynuowana. Do jej pełnego przeprowadzenia brakuje jeszcze pół miliona złotych. Rozbiórka kina ma potrwać do połowy czerwca.

KOMENTARZE