Po raz piaty ruszyły w Bytomiu Prace Społecznie Użyteczne. To program pomagający wyjść osobom długotrwale bezrobotnym na tzw. prostą.

W tym roku z programu może skorzystać 100 osób. Program ma przede wszystkim pomóc osobom długotrwale bezrobotnym pomóc uwierzyć we własne możliwości i sprawdzić się na rynku pracy. Program odbywa się po raz piąty:

w 2008 roku wzięło w nim udział 360 osób, 69 z nich znalazło zatrudnienie

w 2009 roku wzięło w nim udział 446 osób, 45 znalazło zatrudnienie

w 2010 roku programem objęto 737 osób, zatrudnionych zostało 70 osób

w 2011 w programie uczestniczyło 199 osób, 19 znalazło zatrudnienie

W tym roku ze względu na ograniczone środki finansowe w Pracach Społecznie Użytecznych będzie mogło wziąć udział mniej osób. Póki co ma to być 100 osób jednak Prezydent Bytomia obiecuje, że jeżeli znajda się dodatkowe środki ta liczba zostanie zwiększona. Uczestnicy projektu mogą pracować nie więcej niż 10 godzin w tygodniu i 40 godzin w miesiącu. Za pracę otrzymują wynagrodzenie w kwocie 7,30 netto na godzinę. Środki na ten cel pochodzą w 40 % ze środków gminy Bytom a w 60 % z Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy.

KOMENTARZE