18 kwietnia wystartuje nowa edycja programu pomocy dla najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej (PEAD). Od kilku lat udział w tym przedsięwzięciu bierze również miasto Radzionków.

W Radzionkowie w 2011 roku w ramach programu PEAD rozdysponowana ponad 5 ton żywności. 14 towarów, takich jak: mleko, mąka, makaron, kasza z warzywami, musli, herbatniki, zupy, kawa, kasza jęczmienna, dania gotowe, gulasz, płatki kukurydziane, chleby chrupkie, trafiło do najuboższych mieszkańców miasta.

Nowa edycja programu rozpocznie się już 18 kwietnia i to na takich samych zasadach jak przed rokiem. Z pomocy może skorzystać każda osoba i rodzina, która spełnia wymogi formalne w postaci dochodu nie przekraczającego 150 procent kwoty, o której mowa w art. 8 Ustawy o pomocy społecznej tj. 715,50 zł dla osoby samotnej; 526,50 zł na osobę dla jednego członka rodziny.

Wszyscy uczestnicy programu w kwietniu otrzymają karty zweryfikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie, które można odbierać od początku kwietnia.

Towary będą wydawane tradycyjnie w każdą środę w pomieszczeniu przy Placu Jana Pawła II 4 w Radzionkowie, od godz. 16:00 – 17:30.

KOMENTARZE