Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 na okres 21 dni, tj. od dnia 19.04.2012r. do dnia 10.05.2012r. wykazu nr 5/2012, obejmującego niezabudowane działki gruntu położone przy ul. Długiej.

Działki stanowią własność gminy i przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu.

Źródło: www.radzionkow.pl

KOMENTARZE