Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży obwieściła „Ogólnopolski Konkurs Grantowy”, który jest elementem programu „Równać Szanse 2012”. Za ten ostatni odpowiedzialna jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Pomysłodawcom konkursu zależy na równych szansach w zdobywaniu życiowego i zawodowego doświadczenia przez młodzież z małych miast oraz wsi, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 000 osób. Celem konkursu jest zapewnienie wzrostu kompetencji oraz przydatnych społecznie umiejętności tych ludzi.

Organizacje pozarządowe ze wspomnianych okolic mogą starać się o dotacje w wysokości do 40 000 zł, kierowane na trwające 15 miesięcy działania: od 1. czerwca 2012 r. do 30. listopada 2013 r. Przedsięwzięcie skupia grupy 25-osobowe w przedziale wiekowym od 13 do 19 lat.

Konkurs będzie się składał z dwóch etapów: w pierwszym sporządzone zostaną diagnozy środowiska lokalnego, drugi z kolei dotyczył będzie powstania samych projektów. Na pierwszy etap można nadsyłać wnioski do 22. lutego br. do północy.

KOMENTARZE