Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje, że przystępuje do piątej edycji projektu systemowego „Program aktywnej integracji AS-aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków" – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie w latach 2012 - 2013. Skierowany jest do bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu przewidziane są działania mające na celu aktywizację społeczną, edukacyjną i zdrowotną uczestniczek i uczestników  projektu  poprzez:

- uczestnictwo w kursach i szkoleniach zawodowych,
- udział w warsztatach i treningach umiejętności społecznych,
- uczestnictwo w zajęciach szkolnych,
- udział w warsztatach i konsultacjach z doradcą zawodowym.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie (ul. Kużaja 19) lub pod numerem telefonu (32) 286-65-44.

Źródło: www.radzionkow.pl

KOMENTARZE