Akcesoria fotograficzne i podręczniki do fotografii mogą otrzymać uczestnicy konkursu „Radzionków w kadrze zatrzymany”.

Wczoraj w godzinach wieczornych na terenie miasta Radzionków wystąpiło kilka awarii na sieci wodociągowej m.in. przy ulicach św. Wojciecha, Knosały, Wandy i Larysza.

Dokonano odbioru połączenia ulicy Obrońców Pokoju z ulicą Norwida w Radzionkowie. Prace według umowy rozpoczęły się 4 kwietnia 2012 roku.

Radzionkowski Mosir ogłasza konkurs na najciekawszą nazwę dla Notozaura na Księżej Górze.

Gmina Radzionków otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Przebudowa sali widowiskowej i zaplecza technicznego w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie" w ramach Działania 4.1. Infrastruktura kultury.