Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych chce budowy kolejnego programu służącego aktywizacji osób w wieku przedemerytalnym.

– Rząd buduje wiele programów, do których potem nie wraca, nie pilnuje ich realizacji. A należałoby budować kolejne, np. 60+, skoro ma zostać wydłużony wiek emerytalny – uważa Jan Guz, przewodniczący OPZZ.

Na początku roku OPZZ złożył do Sejmu projekt ustawy, która uzależniłaby prawo do emerytury od stażu pracy, bez minimalnego wieku. PosłowIe zdecydowali, że projektem zajmie się sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny.  

– Zaproponowaliśmy, by wprowadzić ustawę: 35 lat pracy dla kobiet i tyle samo płacenia składek oraz 40 lat pracy dla mężczyzn i płacenia składek, a następnie prawo do przejścia na emeryturę. Zaś po przepracowaniu tej liczby lat pracownik powinien mieć możliwość płacenia niższych podatków i składek, dzięki czemu byłby bardziej atrakcyjny dla pracodawcy - wyjaśnia przewodniczący OPZZ.

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji programu resortu pracy w III kw. 2010 r., wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 55-64 lata kształtował się na poziomie 34,9 proc. W porównaniu z rokiem 2007 nastąpił wzrost o ok. 5 punktów procentowych (z poziomu 29,7 proc.). Zdaniem Czesławy Ostrowskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, to przede wszystkim wprowadzenie w życie przepisów ograniczających liczbę osób uprawnionych do wcześniejszego przejścia na emeryturę, zwiększyło poziom zatrudnienia wśród osób starszych. 

Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+" wprowadzono również m.in. zwolnienia ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawców zatrudniających osoby 50+, a także skrócono okres choroby, za który pracodawca opłaca wynagrodzenie, co spowodowało obniżenie kosztów pracy. 

Program został przyjęty przez rząd w 2008 r. Zakłada z jednej strony rozwiązania zachęcające do zatrudnienia osób w wieku 50+ przez przedsiębiorców, a z drugiej strony – sprzyjające poprawie kwalifikacji, umiejętności i efektywności pracy tych osób. Ma to doprowadzić do osiągnięcia do 2020 r. wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata na poziomie 50 proc.

Polska w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej w najniższym stopniu wykorzystuje potencjał osób po 50-tym roku życia na rynku pracy. Spośród wszystkich krajów UE wyprzedzamy pod tym względem tylko Maltę.

KOMENTARZE