Na liście podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w konkursie "Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2012" opublikowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej znalazła się Ruda Śląska

Na realizację projektu Ruda Śląska uzyskała 110 tys. zł. Projekt został oceniony jako jeden z najlepszych spośród wszystkich zgłoszonych. Projekt nastawiony jest na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w szczególności poprzez bezdomność lub zagrożenie bezdomnością oraz bezrobocie. Całość zostanie podzielona na dwie części. Pierwszy to poprawa i zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez prace remontowe we wskazanych przez Miasto 10 lokalach socjalnych oraz 2 mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Druga czyli aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, będących klientami pomocy społecznej, poprzez udział w cyklu zajęć z zakresu aktywizacji społeczno zawodowej w Klubie Integracji Społecznej, będącym działem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który ukierunkowany będzie na pracę nad motywacją do podjęcia zatrudnienia oraz przygotowanie uczestników do skutecznego poszukiwania zatrudnienia i rozmowy z pracodawcą.

KOMENTARZE