Mieszkańcy ulicy Kędzierzyńskiej zadecydowali. Kędzierzyńska stanie się ulicą jednokierunkową – od skrzyżowania ulicy Czepiela z Kędzierzyńską w stronę ulicy Gierałtowskiego.

 

Długa dyskusja, małe zamieszanie – decyzja jednak podjęta. Mieszkańcy ulic Gierałtowskiego i Kędzierzyńskiej w Rudzie Śląskiej – Rudzie liczyć się muszą ze zmiana organizacji ruchu. Podczas konsultacji społecznych, przeprowadzonych z mieszkańcami podjęto decyzję o wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na tych dwóch ulicach. Spotkanie i konsultacje to jak podkreślali przedstawiciele urzędu i komisji bezpieczeństwa efekt interwencji mieszkańców, którzy wskazywali utrudnienia w ruchu na dwóch ulicach. Przygotowana przez urzędników koncepcja zakładała wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Kędzierzyńskiej w stronę ulicy Ogrodowej. Mieszkańcy jednak argumentowali za zmianą kierunku. Decyzję popierając faktem trudności przy wjeździe pod górkę przede wszystkim zimą. Często padał także argument, że ulica Kędzierzyńska to dla wielu kierowców skrót prowadzący na Godulę. Ostatecznie zadecydowano o: WPROWADZENIU RUCHU JEDNOKIERUNKOWEGO NA ODCINKU OD UL. CZEMPIELA DO UL. GIERAŁTOWSKIEGO WPROWADZENIU RUCHU JEDNOKIERUNKOWEGO NA UL. DUNAJEWSKIEGO, Z KIERUNKIEM RUCHU OD UL. GIERAŁTOWSKIEGO Dyskusji poddano także usytuowanie miejsc parkingowych. W głosowaniu zadecydowano, że pozostaną one bez zmian. Mieszkańcy zadecydowali także o zainstalowaniu progów zwalniających na ul. Kędzierzyńskiej.Te zostaną zainstalowane do 30 czerwca.

 

KOMENTARZE