Te słowa Jana Karskiego przywiodły rudzką młodzież z Gimnazjum nr 14 do Warszawy na spotkanie poświęcone temu słynnemu Polakowi. Przyjmując byłego emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego za swojego patrona uczniowie gimnazjum obiecali, że pamięć o Janie Karskim, autorze raportu o zbrodni Holocaustu, nigdy nie zaginie.

 - Jan Karski był polskim patriotą, który, jak nakazuje najlepsza polska tradycja, walczył za takie wartości jak ludzka godność i wolność. Bez względu na cenę i na przekór wszystkiemu. Był obywatelem naszych obydwu narodów. Jego życie, przykład moralny, wartości, według których żył i którym się poświęcił, są wyrazem więzi, które zjednoczyły nasze kraje od początków Ameryki – przypomniał podczas uroczystości ambasador USA w Polsce, Lee A. Feinstein.

W spotkaniu zorganizowanym przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Polsce oprócz młodzieży z rudzkiego Gimnazjjum nr 14 wzięły również udział prezydent miasta Grażyna Dziedzic i prezes Instytutu Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej Bożena Łobzowska. - To ważne, że tak silna delegacja z Rudy Śląskiej, z licznym udziałem młodzieży, wzięła udział w spotkaniu poświęconemu wybitnemu Polakowi. Musimy pielęgnować wspomnienie o Janie Karskim, aby pamięć o nim trwała - podkreśliła prezydent Grażyna Dziedzic.

Program spotkania poświęconego Janowi Karskiemu obejmował oprócz przemówienia Ambasadora USA Lee Feinsteina oraz prof. Władysława Bartoszewskiego, panel dyskusyjny z udziałem ministra Adama Rotfelda, ambasadora Jerzego Koźmińskiego, Wandy Urbańskiej i Kayi Mireckiej-Ploss.

- Dziękuję prezydent Grażynie Dziedzic za to, że Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego znalazł swoje miejsce w Rudzie Śląskiej. Gabinet oraz pamiątki, które prezentowane są w Rudzie Śląskiej, pozwalają oddać "klimat waszyngtońskiego gabinetu Karskiego” - powiedziała Kaja Mirecka Ploss. Delegacja rudzkich gimnazjalistów wraz z prezydent miasta złożyła kwiaty przy tablicy poświęconej Janowi Karskiemu na Krakowskim Przedmieściu.

Jan Karski - dyplomata, oficer Wojska Polskiego, uczestnik Kampanii Wrześniowej, żołnierz Armii Krajowej, więziony przez Związek Radziecki i hitlerowskie Niemcy, współpracownik Rady Pomocy Żydom „Żegota" i tajny emisariusz Podziemnego Państwa Polskiego do przywódców Zachodu, by informować o sytuacji w okupowanej Polsce a zwłaszcza o dokonywanej przez nazistowskie Niemcy Zagładzie Żydów - dał swoim życiem najwyższy dowód umiłowania wolności.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 roku nadał Janowi Karskiemu Order Orła Białego i w 1942 roku medal Virtuti Militari. W 1982 roku Instytut Yad Vashem przyznał Janowi Karskiemu, honorowemu obywatelowi Izraela, medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama przyznał pośmiertnie Janowi Karskiemu Medal Wolności, najwyższe amerykańskie odznaczenie cywilne. Odznaczeniem tym zostali już wyróżnieni: Papież Jan Paweł II, Jan Nowak-Jeziorański, Zbigniew Brzeziński oraz Lech Wałęsa. - Uhonorowanie Jana Karskiego, po wojnie wykładowcy Georgetown University w Waszyngtonie, Medalem Wolności jest dla Polaków powodem do dumy. To wyjątkowe wyróżnienie potwierdza silną, już od czasów Kościuszki i Pułaskiego, więź, jaka łączy narody polski i amerykański - czytamy na stronie internetowej Ambasady RP w Waszyngtonie.

Prezydencki Medal Wolności przyznawany jest corocznie za szczególnie wybitny wkład w dziedzinie bezpieczeństwa lub narodowych interesów Stanów Zjednoczonych, pokoju światowego, kultury, jak również innych znaczących dokonań w sferze publicznej lub prywatnej.

Ścisłe związki Rudy Śląskiej z Janem Karskim rozpoczęły się już po śmierci słynnego Polaka, kiedy to w 2008 roku powołano w mieście Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego. Fundacja ma między innymi na celu ochronę praw człowieka, rozwój wolnych mediów oraz przeciwdziałanie antysemityzmowi i ksenofobii. Instytut nosi imię Jana Karskiego, legendarnego kuriera, który w czasie drugiej wojny światowej apelował do Aliantów o zwrócenie uwagi na Holokaust.

10 listopada 2011 r. w dawnym Pałacyku Myśliwskim Donnersmarcków w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ul. 1 Maja 32 miało miejsce uroczyste otwarcie "Interaktywnego Gabinetu Profesora Jana Karskiego".

Źródło: www.rudaslaska.pl

KOMENTARZE